MỘT ĐIỂM ĐẾN

NHIỀU CƠ HỘI

Tiếp cận hơn 2100 sản phẩm tài chính chỉ trong 1 ứng dụng!

mở tài khoản

hoặc mở tài khoản thực hành

 

Giao dịch CFD hơn 1800 cổ phiếu và ETF với phí hoa hồng 0đ*

Cổ phiếu CFD

Đầu tư cổ phiếu CFD với nhiều lựa chọn nổi bật như Tesla, Apple, Microsoft,...và các công ty tiềm năng khác.

ETF CFD
Tận dụng lợi thế từ các Quỹ ETF CFD - Giải pháp giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư với chi phí thấp hơn so với các quỹ tương hỗ truyền thống.

 

*XTB chỉ giao dịch phái sinh, có rủi ro về vốn.

Giao dịch hơn 2100 sản phẩm phái sinh

KV_LP_desktop_CM_OSS_2022_850x884_2A_Retina-1
CFD Chỉ số
Hơn 30 chỉ số chứng khoán lớn trên thị trường toàn cầu từ Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á và Châu Úc.
KV_LP_desktop_CM_OSS_2022_850x884_2B_Retina-1
Forex
Hơn 50 cặp tiền tệ bao gồm EURUSD, GBPUSD,..Giao dịch với chi phí thấp nhất chỉ từ 0,8 pips.
KV_LP_desktop_CM_OSS_2022_850x884_2C_Retina-1
CFD Hàng hóa
Hơn 20 loại hàng hóa bao gồm kim loại, tài nguyên năng lượng, sản phẩm nông nghiệp,...
KV_LP_desktop_CM_OSS_2022_850x884_2D_Retina-1
CFD Tiền điện tử
Hơn 50 đồng tiền điện tử phổ biến nhất, bao gồm Bitcoin, Ethereum, Cardano.Tham gia một trong những thị trường phát triển nhanh nhất trên thế giới.
KV_LP_desktop_CM_OSS_2022_850x884_2E_Retina-1
CFD Cổ phiếu & ETF
Tìm kiếm cơ hội giao dịch cả khi giá cổ phiếu tăng hoặc giảm với hơn 1800 cổ phiếu và ETF CFD.

Đối đầu thị trường

với ứng dụng chuyên nghiệp

mở tài khoản

hoặc mở tài khoản thực hành

Đội ngũ Đại sứ Thương hiệu XTB

Giải thưởng của XTB

XTB cung cấp các sản phẩm phái sinh độc quyền. Giao dịch phái sinh có rủi ro về vốn đầu tư

XTB cung cấp các sản phẩm phái sinh độc quyền. Giao dịch phái sinh có rủi ro về vốn đầu tư

XTB cung cấp các sản phẩm phái sinh độc quyền. Giao dịch phái sinh có rủi ro về vốn đầu tư